KONFERENCJA
A A A

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii zaprasza pracowników urzędów gmin zajmujących się rozpatrywaniem wniosków o wpisy do CEIDG, na szkolenie nt. zarządców sukcesyjnych oraz wpisów w CEIDG związanych z zarządcami sukcesyjnymi. Celem szkolenia jest przekazanie praktycznych informacji o:

- zarządcach sukcesyjnych i ich uprawnieniach;

- obowiązkach i uprawnieniach dotyczących zgłaszania informacji do CEIDG o zarządach sukcesyjnych przez przedsiębiorców i inne podmioty, w tym notariuszy i sądy;

- obowiązkach i uprawnieniach urzędów gmin w zakresie rozpatrywania wniosków o wpis w CEIDG informacji o zarządcach sukcesyjnych.

Szkolenie odbędzie się 15 maja 2019 r. w godz. 10:00-16:00 w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii przy Placu Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie, w Sali pod Kopułą. Szkolenie jest darmowe.

Zgłoszenie udziału w szkoleniu należy przesłać najpóźniej do 10 maja 2019 r. na adres mailowy sekretariatDDR@mpit.gov.pl.

Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.