KOMUNIKATY
A A A

Komunikat z dnia 03.03.2021 r.:
Od 15 marca 2021 r. logowanie do CEIDG będzie możliwe jedynie za pośrednictwem systemu Login.gov.pl (Węzeł Krajowej Identyfikacji Elektronicznej) z wykorzystaniem dostępnych tam metod identyfikacji, w tym Profilu Zaufanego i usług bankowości elektronicznej. Profil Zaufany można potwierdzić bez wychodzenia z domu, w jeden z kilku udostępnionych sposobów: https://pz.gov.pl/pz/registerMainPage.

Posiadany certyfikat kwalifikowany nadal może być wykorzystywany do podpisywania wniosków w CEIDG. W przypadku pytań, prosimy o kontakt z Centrum Pomocy, wybierając temat: "wsparcie techniczne".

Komunikat z dnia 04.12.2020 r.:
Informujemy, że w związku z pracami serwisowymi prowadzonymi po stronie CEIDG, system będzie niedostępny w dniu 08.12.2020 (wtorek) w godzinach 15:00 – 18:00.

Komunikat z dnia 17.07.2020 r.:
Informujemy, że od 13.07.2020 r. od godziny 11.00 do 15.07.2020 r. do godzin popołudniowych występowały przejściowe problemy w przetwarzaniu wniosków w rejestrze CEIDG. W tym czasie wnioski były przyjmowane jednak wstrzymany został proces ich przekazywania do innych urzędów oraz wystawianie poświadczeń przyjęcia dokumentu (UPO).

Rejestr CEIDG jest już sprawny jednak, z uwagi na dużą ilość oczekujących spraw, informacje o przyjęciu wniosków były wysyłane do godzin porannych 16.07.2020 r.

Przepraszamy za utrudnienia. Administratorzy CEIDG

Komunikat z dnia 28.02.2019 r.:
Informujemy, że w związku z pracami serwisowymi prowadzonymi po stronie Ministerstwa Cyfryzacji od godziny 20:00 dnia 01.03.2019 do godzin porannych dnia 04.03.2019 nastąpi przerwa w dostępności wykorzystania Profilu Zaufanego do logowania i podpisywania wniosków w CEIDG. Wnioski podpisywane certyfikatem kwalifikowanym będą przyjmowane na bieżąco jednak weryfikacja danych osobowych zostanie odroczona do czasu zakończenia powyższych prac.

Komunikat z dnia 31.12.2018 r.:
Informujemy, że w związku z pracami technicznymi prowadzonymi w dniach 31.12.2018 od godz. 22:00 do 01.01.2019 do godz. 02:00 w CEIDG nie będzie możliwe logowanie i składanie wniosków. Jeśli nie zdążyłeś złożyć wniosku o zawieszenie, wznowienie lub założenie działalności, to zgodnie z nowymi przepisami obowiązującymi od 30.04.2018 będziesz mógł złożyć je później, wskazując faktyczne daty zawieszenia, wznowienie lub założenia działalności gospodarczej nawet jeżeli będą to daty sięgające wstecz.

Komunikat z dnia 23.11.2018 r.:
Informujemy, że w związku z pracami serwisowymi prowadzonymi w dniach 24.11.2018 godzina 23:00 do 25.11.2018 godzina 01:00 mogą wystąpić przerwy w dostępie do systemu CEIDG

Komunikat z dnia 07.09.2018 r.:
Informujemy, że w związku z pracami technicznymi prowadzonymi w dniu 11.09.2018 (wtorek) w godzinach 12.00-14.00 w CEIDG mogą wystąpić czasowe przerwy w dostępie do systemu. Przepraszamy za utrudnienia.

Komunikat z dnia 12.06.2018 r.:
Informujemy, że w związku z awarią platformy ePUAP w dniu 12.06.2018 występują czasowe utrudnienia dotyczące weryfikacji PESEL oraz logowaniu i podpisywaniu dokumentów przy użyciu Profilu Zaufanego. W celu zachowania płynności, wnioski są przyjmowane jednak ich weryfikacja została odroczona do czasu przywrócenia pełnej sprawności systemu ePUAP.

Komunikat z dnia 16.05.2018 r.:
Uwaga! Jeśli Twoja firma była założona przed 1 stycznia 2012 roku i została przeniesiona do CEIDG z gminnej ewidencji - upewnij się, że na wpisie znajduje się numer PESEL. Jeśli go na nim nie ma i nie uzupełnisz go do 19 maja 2018 roku - wpis będzie podlegał wykreśleniu z urzędu.

Jak sprawdzić, czy PESEL jest na wpisie?

1.Znajdź swój wpis w bazie przedsiębiorców i zobacz w historii wpisu, czy składałeś jakieś wnioski po 1 stycznia 2012 roku. Jeśli tak - już uzupełniłeś PESEL i nie musisz nic robić.
2.Jeżeli nie składałeś wniosków po 1 stycznia 2012 roku, znajdź swój wpis w bazie przedsiębiorców i zobacz, czy pod statusem działalności jest informacja "wpis nie przeszedł weryfikacji, przyczyna: braku numeru PESEL". Jeśli jest - udaj się do dowolnego urzędu gminy, żeby uzupełnić dane.
3.Nie możesz znaleźć wpisu lub nie składałeś żadnych wniosków przez CEIDG? Udaj się do dowolnego urzędu gminy, gdzie urzędnik odnajdzie Twój wpis i sprawdzi, czy jest na nim PESEL. Jeśli go nie ma - od razu przyjmie od Ciebie wniosek o zmianę, na którym uzupełnisz brakujące dane.
Co jeśli nie zdążysz uzupełnić numeru PESEL do 19 maja 2018 r. i wpis zostanie wykreślony z urzędu? Będziesz mógł wystąpić do Ministra Przedsiębiorczości i Technologii o przywrócenie wpisu i umieszczenie na nim brakujących danych. Pismo będzie trzeba przesłać do Departamentu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii na adres sekretariatDMP@mpit.gov.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa."

Komunikat z dnia 27.04.2018 r.:
Informujemy, że w związku z pracami technicznymi prowadzonymi w dniach 28.04 od godz. 22:00 do 30.04 do godz. 10:00 w CEIDG nie będzie możliwe logowanie i składanie wniosków. Jeśli nie zdążyłeś złożyć wniosku o zawieszenie, wznowienie lub założenie działalności, to zgodnie z nowymi przepisami będziesz mógł złożyć je później, wskazując faktyczne daty zawieszenia, wznowienie lub założenia działalności gospodarczej nawet jeżeli będą to daty sięgające wstecz. Więcej informacji na temat zmian znajdziesz na stronie www.biznes.gov.pl

Komunikat z dnia 04.10.2017 r.:
Informujemy, że w związku z pracami serwisowymi prowadzonymi po stronie Profilu Zaufanego, od godz. 20:00 dnia 06.10.2017 nastąpi przerwa w dostępności wykorzystania Profilu do logowania i podpisywania wniosków w CEIDG. Planowane zakończenie prac przewidziane jest na sobotę 07.10.2017 do godz. 8:00. W celu zachowania terminów (założenie, zawieszenie, wznowienie wykonywania działalności) prosimy o składanie wniosków w systemie lub w formie papierowej w urzędach miast i gmin z wyprzedzeniem.

Komunikat z dnia 23.06.2017 r.:
Wyjaśnienia w sprawie interpretowania daty zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej oraz daty wykreślenia przedsiębiorcy z CEIDG.
Link do pobrania pisma.

Komunikat z dnia 12.06.2017 r.:
Informujemy, że Mozilla FireFox udostępniła dystrybucję przeglądarki umożliwiającą obsługę kwalifikowanych podpisów elektronicznych (obsługa apletu Java). Dystrybucja będzie wspierana do połowy 2018 roku.
Link do pobrania przeglądarki.

Komunikat z dnia 17.05.2017 r.:
Informujemy, że w związku pracami serwisowymi system CEIDG będzie niedostępny od godz. 23:00 w dniu 19.05 do godz. 01:00 w dniu 20.05. Jednocześnie informujemy, że w związku z wprowadzeniem od dnia 20.05 nowej wersji wniosku CEIDG-1, wszystkie wnioski anonimowe (niepodpisane) przygotowane przed tym terminem będą dostępne w systemie tylko do dnia 19.05. Po tym terminie zostaną usunięte z systemu.

Komunikat z dnia 04.05.2017 r.:
Informujemy, że awaria powodująca brak dostępu do serwisu CEIDG została usunięta w dniu 04.05 o godzinie 20:30.

Komunikat z dnia 29.03.2017 r.:
W związku z wymogiem zmiany sposobu autoryzacji Profilu Zaufanego w załączeniu przekazujemy instrukcję wykonania tej czynności. Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku. Jednocześnie informujemy, że dokonanie zmiany on-line jest możliwe do 7 kwietnia. Po tym terminie zmiana sposobu autoryzacji PZ będzie możliwa wyłącznie w punktach potwierdzających PZ.
Instrukcja zmiany sposobu autoryzacji.

Komunikat z dnia 01.03.2017 r.:
Szanowni Państwo informujemy, że w dniu 27-28.02.2017 występują przejściowe problemy techniczne objawiające się utrudnieniami w logowaniu, opóźnieniami podczas przetwarzania wniosków oraz realizacją wniosków anonimowych. Przepraszamy za utrudnienia.

Komunikat z dnia 09.02.2017 r.:
Uprzejmie informujemy, że w związku z pracami serwisowymi prowadzonymi po stronie CEIDG, w dniu 09.02.2017 w godzinach 17-18 mogą wystąpić czasowe utrudnienia w dostępie do systemu.

Komunikat z dnia 18.01.2017 r.:
Uprzejmie informujemy, że w związku z pracami serwisowymi prowadzonymi po stronie CEIDG, w dniu 21.01.2017 (sobota) w godzinach 11-15 mogą wystąpić czasowe utrudnienia w dostępie do systemu.

Komunikat z dnia 10.01.2017 r.:
Z powodu dużej awarii zasilania w godzinach porannych 10 stycznia 2017 r. nastąpiła przerwa w dostępie do usług Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i serwisu biznes.gov.pl. Przyczyna awarii została usunięta około godziny 10. Przepraszamy za niedogodności.

Komunikat z dnia 14.12.2016 r.:
Uprzejmie informujemy, że w związku z pracami serwisowymi prowadzonymi po stronie CEIDG, w dniu 17.12.2016 (sobota) w godzinach 9-24 mogą wystąpić czasowe utrudnienia w dostępie do systemu.
W celu zachowania terminów (założenie, zawieszenie, wznowienie wykonywania działalności) prosimy o składanie wniosków z odpowiednim wyprzedzeniem.

Komunikat z dnia 29.09.2016 r.:
Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej, jako dana podlegająca wpisowi, może być przez wnioskodawcę zmieniona za pomocą formularza CEIDG-1.
Jeśli data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej jest datą, która jeszcze nie nastała (data planowanego rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej), zmiana może polegać na wskazaniu dowolnej daty w przyszłości (kolejnej planowanej daty). Jeśli data planowanego rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nastała, może być ona zmieniona maksymalnie w ciągu 7 dni od tej daty. Nie może być jednak zmieniona na datę wcześniejszą niż wskazana pierwotnie data planowanego rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej. Nie może być także zmieniona w składanym wniosku o zmianę na datę przyszłą (kolejną planowaną).

Komunikat z dnia 16.09.2016 r.:
Informujemy, że w związku z awarią, która miała miejsce w dniach 09-14.09.2016 część wniosków składanych w tym terminie nie została jeszcze obsłużona a zmiany nie są widoczne we wpisie. Jednocześnie informujemy, że od czasu usunięcia awarii wnioski są przetwarzane sukcesywnie.

Komunikat z dnia 02.09.2016 r.:
Uprzejmie informujemy, że w związku z pracami serwisowymi prowadzonymi po stronie ePUAP, od godz. 16:30 dnia 09.09.2016 (piątek) rozpocznie się przerwa w dostępności wykorzystania Profilu Zaufanego ePUAP do logowania i podpisywania wniosków w CEIDG. Planowane zakończenie prac przewidziane jest na poniedziałek 12.09.2016.
W celu zachowania terminów (założenie, zawieszenie, wznowienie wykonywania działalności) prosimy o składanie wniosków w systemie lub w formie papierowej w urzędach miast i gmin z wyprzedzeniem.

Komunikat z dnia 18.05.2016 r.:
W związku ze zmianą wzoru wniosku CEIDG-1 od dnia 19 maja br. dotychczas przygotowane wnioski anonimowe należy złożyć i podpisać w urzędzie gminy najpóźniej do 18 maja br. (po tym terminie wnioski zostaną usunięte z systemu). Należy pamiętać, że datą złożenia wniosku jest dzień jego podpisania w urzędzie.

Komunikat z dnia 10.05.2016 r.:
Informujemy, że z uwagi na problemy techniczne platformy ePUAP logowanie do systemu CEIDG oraz podpisywanie dokumentów przy użyciu profilu zaufanego może wiązać się z utrudnieniami.

Komunikat z dnia 04.05.2016 r.:
Informujemy, że z uwagi na problemy techniczne platformy ePUAP w dniu 04.05.16 logowanie do systemu CEIDG oraz podpisywanie dokumentów przy użyciu profilu zaufanego może wiązać się z utrudnieniami.

Komunikat z dnia 02.05.2016 r.:
Informujemy, że z uwagi na problemy techniczne platformy ePUAP w dniu 02.05.16 logowanie do systemu CEIDG oraz podpisywanie dokumentów może wiązać się z utrudnieniami.

Komunikat z dnia 24.03.2016 r.:
Szanowni Państwo, w związku z prowadzonymi pracami serwisowymi w systemie ePUAP od godziny 20:00 dnia 24.03.2016 do godziny 02:00 dnia 25.03.2016 wykorzystanie funkcjonalności profilu zaufanego ePUAP w celu logowania i podpisywania wniosków w CEIDG będzie niemożliwe.

Komunikat z dnia 23.03.2016 r.:
Szanowni Państwo,

Ministerstwo Rozwoju uprzejmie informuję, że w dniu 19 maja 2016 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Wprowadza ona zasadniczą zmianę w zakresie procedury wykreślania przedsiębiorców z CEIDG z powodu niezłożenia w odpowiednim terminie wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej. Skutkiem niezłożenia takiego wniosku w odpowiednim terminie będzie wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG w formie materialno-technicznej czynności, tj. bez wydania decyzji administracyjnej oraz bez uprzedniej informacji.

W razie wątpliwości zachęcamy do kontaktu z naszą Infolinią (tel. 801 055 088, w dni robocze w godzinach 7.00 - 17.00).

Więcej informacji na stronie www.biznes.gov.pl

Komunikat z dnia 18.03.2016 r.:
Szanowni Państwo, w związku z prowadzonymi pracami serwisowymi w systemie ePUAP od godziny 20:00 dnia 18.03.2016 do godziny 07:00 dnia 19.03.2016 wykorzystanie funkcjonalności profilu zaufanego ePUAP w celu logowania i podpisywania wniosków w CEIDG będzie niemożliwe.

Komunikat z dnia 11.03.2016 r.:
Szanowni Państwo, w związku z prowadzonymi pracami serwisowymi w systemie ePUAP w godzinach 19:00 – 23:59 dnia 11.03.2016 wykorzystanie funkcjonalności profilu zaufanego ePUAP w celu logowania i podpisywania wniosków w CEIDG będzie niemożliwe.

Komunikat z dnia 19.02.2016 r.:
Szanowni Państwo, w związku z prowadzonymi pracami serwisowymi w systemie ePUAP w godzinach 20:00 – 23:59 dnia 19.02.2016 wykorzystanie funkcjonalności profilu zaufanego ePUAP w celu logowania i podpisywania wniosków w CEIDG będzie utrudnione.

Komunikat z dnia 11.02.2016 r.:
W związku z pracami prowadzonymi przez Ministerstwo Cyfryzacji w obszarze środowiska produkcyjnego Systemu Rejestrów Państwowych (SRP) informujemy, że w dniu 12.02.2016 w godzinach 18:00-24:00 korzystanie z profilu zaufanego w systemie CEIDG będzie niedostępne.

Komunikat z dnia 22.01.2016 r.:
Szanowni Państwo, w związku z prowadzonymi pracami serwisowymi w systemie ePUAP w godzinach 10:00 – 23:59 dnia 23.01.2016 wykorzystanie funkcjonalności profilu zaufanego ePUAP w celu logowania i podpisywania wniosków w CEIDG będzie niemożliwe.

Komunikat z dnia 17.12.2015 r.:
Szanowni Państwo, w związku z prowadzonymi pracami serwisowymi w systemie ePUAP od godziny 19:00 dnia 18.12.2015 do godziny 07:00 dnia 19.12.2015 wykorzystanie funkcjonalności profilu zaufanego ePUAP w celu logowania i podpisywania wniosków w CEIDG będzie utrudnione.

Komunikat z dnia 07.12.2015 r.:
Uprzejmie informujemy, że w dniu 07.12.2015 w godzinach 20:00-21:00 przeprowadzane będą prace serwisowe systemu CEIDG. W związku z powyższym mogą wystąpić chwilowe utrudnienia w dostępie do serwisu. Za utrudnienia przepraszamy.

Komunikat z dnia 27.11.2015 r.:
Szanowni Państwo, w związku z prowadzonymi pracami serwisowymi w systemie ePUAP od godziny 21:00 dnia 27.11.2015 do godziny 07:00 dnia 28.11.2015 wykorzystanie funkcjonalności profilu zaufanego ePUAP w celu logowania i podpisywania wniosków w CEIDG będzie utrudnione.

Komunikat z dnia 16.11.2015 r.:
Uprzejmie informujemy, że w dniu 16.11.2015 w godzinach 22:00-23:00 przeprowadzane będą prace serwisowe systemu CEIDG. W związku z powyższym mogą wystąpić chwilowe utrudnienia w dostępie do serwisu. Za utrudnienia przepraszamy.

Komunikat z dnia 13.11.2015 r.:
Szanowni Państwo, w związku z prowadzonymi pracami serwisowymi w systemie ePUAP od godziny 19:00 dnia 13.11.2015 do godziny 06:00 dnia 14.11.2015 wykorzystanie funkcjonalności profilu zaufanego ePUAP w celu logowania i podpisywania wniosków w CEIDG będzie utrudnione.

Komunikat z dnia 30.10.2015 r.:
Informujemy, że w związku z pracami serwisowymi prowadzonymi po stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w dniach 30.10.2015 od godziny 18:00 do 01.11.2015 mogą wystąpić czasowe utrudnienia w logowaniu się do systemu CEIDG oraz podpisywaniu wniosków przy użyciu Profilu Zaufanego.

Komunikat z dnia 12.10.2015 r.:
Informujemy, że z uwagi na problemy techniczne platformy ePUAP w dniu 12.10.15 logowanie do systemu CEIDG oraz podpisywanie dokumentów może wiązać się z utrudnieniami.

Komunikat z dnia 09.10.2015 r.:
Szanowni Państwo, w związku z prowadzonymi pracami serwisowymi w systemie ePUAP od godziny 22:00 dnia 09.10.2015 do godziny 04:00 dnia 10.10.2015 wykorzystanie funkcjonalności profilu zaufanego ePUAP w celu logowania i podpisywania wniosków w CEIDG będzie niedostępna.

Komunikat z dnia 18.09.2015 r.:
Informujemy, że przeglądarka Chrome nie obsługuje już standardu NPAPI (technologia wymagana dla apletów Java).

Wtyczka Java dla przeglądarek internetowych opiera się na międzyplatformowej architekturze wtyczek NPAPI, która — w ciągu ostatniej dekady — była obsługiwana przez wszystkie ważniejsze przeglądarki internetowe. Przeglądarka Google Chrome w wersji 45 (zaplanowana do wydania we wrześniu 2015 r.) przestaje obsługiwać standard NPAPI, co ma wpływ na wtyczki Silverlight, Java, Facebook Video i inne wtyczki oparte na NPAPI.

Aplikacje Java są udostępniane poprzez przeglądarki internetowe jako aplikacje Web Start (które po uruchomieniu nie wchodzą w interakcję z przeglądarką) albo jako aplety Java (które mogą wchodzić w interakcje z przeglądarką). Zmiana ta nie ma wpływu na aplikacje Web Start, a jedynie na aplety.

Jeśli pojawią się problemy z uzyskiwaniem dostępu do aplikacji Java za pomocą przeglądarki Chrome, firma Oracle zaleca użycie przeglądarki Firefox, Internet Explorer lub Safari.

1. Firefox: https://www.mozilla.org/pl/firefox/new/

2. Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/pl-pl/internet-explorer/download-ie

3. Safari: https://support.apple.com/pl_PL/downloads

Komunikat z dnia 10.09.2015 r.:
Uprzejmie informujemy, że od godziny 20:00 dnia 11.09.2015 do godziny 06:00 dnia 14.09.2015 przeprowadzane będą prace serwisowe systemu CEIDG. W związku z powyższym mogą wystąpić chwilowe utrudnienia w dostępie do serwisu. Za utrudnienia przepraszamy.

Komunikat z dnia 28.08.2015 r.:
Informujemy, że w związku z awarią platformy ePUAP w dniu 28.08.2015 występują czasowe utrudnienia dotyczące weryfikacji PESEL. W celu zachowania płynności, wnioski są przyjmowane jednak ich weryfikacja została odroczona do czasu przywrócenia pełnej sprawności systemu ePUAP.

Komunikat z dnia 05.08.2015 r.:

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w związku z prowadzonymi pracami mającymi na celu udostępnienie użytkownikom nowej, produkcyjnej wersji systemu ePUAP, od godz. 20:00 dnia 12.08.2015 rozpocznie się przerwa w dostępności wykorzystania Profilu Zaufanego ePUAP do logowania i podpisywania wniosków w CEIDG. Planowane zakończenie prac przewidziane jest na poniedziałek 17.08.2015.

Jednocześnie od godz. 12:00 dnia 15.08.2015 do godz. 6:00 dnia 17.08.2015 zostaną przeprowadzone prace techniczne w systemie CEIDG. W tym czasie system CEIDG będzie niedostępny.

W celu zachowania terminów (założenie, zawieszenie, wznowienie wykonywania działalności) prosimy o składanie wniosków z wyprzedzeniem.

Przepraszamy za utrudnienia

Komunikat z dnia 09.06.2015 r.:
Informujemy, że w związku z pracami serwisowymi od godziny 11.00 dnia 13.06.2015 do godziny 6.00 dnia 15.06.2015 system CEIDG będzie niedostępny. Przepraszamy za utrudnienia.

Komunikat z dnia 02.05.2015 r.:
Informujemy, że w związku z pracami technicznymi występują utrudnienia podczas logowania się do systemu CEIDG oraz podpisywania dokumentów przy użyciu Profilu Zaufanego.
Utrudnienia występowały w dniach 27.04-02.05 do godziny 09:30

Komunikat z dnia 11.12.2014 r.:
Informujemy, że w związku z pracami technicznymi prowadzonymi po stronie ePUAP w dniach 11-16.12.14 mogą wystąpić czasowe utrudnienia w logowaniu się oraz podpisywaniu dokumentów przy użyciu Profilu Zaufanego.

Komunikat z dnia 04.12.2014 r.:
Informujemy, że z uwagi na problemy techniczne platformy ePUAP w dniu 04.12.14 logowanie do systemu CEIDG oraz podpisywanie dokumentów może wiązać się z utrudnieniami.

Komunikat z dnia 17.11.2014 r.:
Informujemy, że od dnia 17.11.2014 do odwołania została wyłączona możliwość wyszukiwania przedsiębiorców po kryterium daty rozpoczęcia oraz daty zakończenia działalności gospodarczej.

Komunikat z dnia 06.11.2014 r.:
Informujemy, że w związku z pracami technicznymi prowadzonymi po stronie GUS w dniach 7-12.11.14 mogą wystąpić opóźnienia dotyczące nadawania numerów REGON. Przepraszamy za utrudnienia.

Komunikat z dnia 15.10.2014 r.:
Szanowni Państwo,

w dniu 15.10.2014 zablokowano w CEIDG możliwość wprowadzania kodu PKD 93.12.Z. - Działalność klubów sportowych.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) klub sportowy działa jako osobo prawna. Powyższe przesądza, że osoba fizyczna nie ma możliwości prowadzenia działalności gospodarczej w formie klubu sportowego.

Warto wskazać, że podklasa 93.12.Z nie obejmuje:

- działalności indywidualnych nauczycieli, trenerów, sklasyfikowanej w 8551Z,

- działalności obiektów sportowych, sklasyfikowanej w 9311Z,

- organizowania i przeprowadzania imprez sportowych dla sportowców zawodowych lub amatorów we własnych, otwartych lub zamkniętych obiektach sportowych, sklasyfikowanego w 9311Z.

Więcej informacji o poszczególnych kodach PKD oraz aktualne zestawienie kodów PKD niedostępnych dla przedsiębiorców – osób fizycznych dostępne jest na stronie www.pkd.gov.pl.

Komunikat z dnia 01.10.2014 r.:
Szanowni Państwo informujemy, że w dniu 30.09.2014 oraz 01.10.2014 występują przejściowe problemy techniczne objawiające się utrudnieniami w logowaniu, opóźnieniami podczas przetwarzania wniosków oraz realizacją wniosków anonimowych. W celu zachowania płynności pracy zalecamy składanie podpisanych wniosków w formie papierowej w urzędach miast i gmin. Jednocześnie przepraszamy za utrudnienia.

Komunikat z dnia 01.08.2014 r.:
Informujemy, że od dnia 01.08 od godziny 19:00 do dnia 02.08 do godziny 08:00 przeprowadzane będą prace serwisowe systemu ePUAP. W związku z powyższym logowanie do systemu CEIDG oraz podpisywanie dokumentów przy użyciu profilu zaufanego może wiązać się z utrudnieniami.

Komunikat z dnia 31.07.2014 r.:
Informujemy, że z uwagi na problemy techniczne platformy ePUAP w dniu 31.07.14 logowanie do systemu CEIDG oraz podpisywanie dokumentów może wiązać się z utrudnieniami.

Komunikat z dnia 29.07.2014 r.:
Informujemy, że w przypadku problemów z logowaniem do systemu przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego może być wymagana aktualizacja oprogramowania wersji Java link do weryfikacji w przypadku niepowodzenia automatycznej aktualizacji należy skorzystać z załączonej instrukcji link do instrukcji.

Komunikat z dnia 29.07.2014 r.:
Informujemy, że w dniu 29 lipca w godzinach 18:00 – 21:00 odbędą się zaplanowane prace serwisowe systemu ePUAP. W związku z powyższym logowanie do systemu CEIDG oraz podpisywanie dokumentów przy użyciu profilu zaufanego może wiązać się z utrudnieniami.

Komunikat z dnia 21.07.2014 r.:
Uprzejmie informujemy, że w związku z przejściowymi problemami technicznymi platformy ePUAP logowanie do systemu CEIDG oraz podpisywanie dokumentów przy użyciu profilu zaufanego jest tymczasowo utrudnione.

Komunikat z dnia 10.07.2014 r.:
Informujemy, że zgodnie z komunikatem umieszczonym na platformie ePUAP dotyczącym wzmożonego korzystania z ww. platformy logowanie do CEIDG przy użyciu profilu zaufanego w dniu 10.07.14 wiąże się z utrudnieniami. Link do źródłowego komunikatu.

Komunikat z dnia 28.06.2014 r.:
Informujemy, że w dniu 28 czerwca w godzinach 8.00 - 20.00 odbędą się zaplanowane prace serwisowe rejestru PESEL MSW. W związku z powyższym mogą wystąpić opóźnienia w weryfikacji złożonych wniosków. Przepraszamy za utrudnienia.

Komunikat z dnia 27.06.2014 r.:
Informujemy, że w dniu 27 czerwca w godzinach 19:00 – 21:00 odbędą się zaplanowane prace serwisowe systemu ePUAP. W związku z powyższym logowanie do systemu CEIDG oraz podpisywanie dokumentów przy użyciu profilu zaufanego może wiązać się z utrudnieniami.

Komunikat z dnia 13.06.2014 r.:
Uprzejmie informujemy, że w dniu 13 czerwca 2014 w godzinach 16.00 – 22.00 będą wykonywane prace serwisowe systemu ePUAP. W związku z powyższym istnieje możliwość wystąpienia przerwy w dostępności systemu, utrudnienia w logowaniu oraz podpisywaniu dokumentów za pomocą profilu zaufanego.

Komunikat z dnia 22.04.2014 r.:
Szanowni Państwo, od dnia 22.04.14 została wprowadzona możliwość złożenia wniosku o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej, na podstawie art. 14a ust. 1d SDG, z tytułu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

szczegółowe informacje

Komunikat z dnia 01.04.2014 r.:
Szanowni Państwo informujemy, że w dniach 31.03.14 - 01.04.14 występują przejściowe problemy techniczne objawiające się utrudnieniami w logowaniu, opóźnieniami podczas przetwarzania wniosków oraz realizacją wniosków anonimowych. W celu zachowania płynności pracy zalecamy składanie podpisanych wniosków w formie papierowej w urzędach miast i gmin. Jednocześnie przepraszamy za utrudnienia.

Komunikat z dnia 24.03.2014 r.:
Szanowni Państwo informujemy, że w dniu dzisiejszym miały miejsce przejściowe problemy techniczne objawiające się powolnym działaniem systemu oraz częściowym brakiem możliwości zalogowania się. (problem występował w godzinach 07:30-11:45) Przepraszamy za utrudnienia.

Komunikat z dnia 13.03.2014 r.:
Informujemy, w dniu 14.03.2014 w godzinach 20.00-24.00 będą prowadzone prace serwisowe związane z systemem ePUAP. W związku z powyższym nie będzie możliwości podpisywania dokumentów oraz logowania się do systemu przy użyciu profilu zaufanego.

Komunikat z dnia 03.03.2014 r.:
Szanowni Państwo uprzejmie informujemy, że zgodnie z uprzednimi ustaleniami z właściwymi jednostkami administracji publicznej, od dnia 11.01.2014 r. z elektronicznych formularzy CEIDG-1 oraz z wpisu w CEIDG zostało usunięte pole 14.2 „przewidywany okres zawieszenia do dnia”. Uzupełnienie tej rubryki w formie papierowej również nie jest obowiązkowe.

Komunikat z dnia 28.02.2014 r.:
Szanowni Państwo informujemy, że w dniu dzisiejszym miały miejsce przejściowe problemy techniczne objawiające się powolnym działaniem systemu oraz częściowym brakiem możliwości zalogowania się. (problem występował w godzinach 10:30-14:00) Przepraszamy za utrudnienia.

Komunikat z dnia 21.01.2014 r.:
Szanowni Państwo informujemy, że w związku z pracami technicznymi na platformie ePUAP w obecnej chwili podpisywanie wniosków przy użyciu profilu zaufanego jest niemożliwe.
(Prace techniczne zostały zakończone w dniu 21.01.14 około godziny 18)

Komunikat z dnia 17.01.2014 r.:
Szanowni Państwo informujemy, że w dniach 16-17.01.2014 występowały przejściowe problemy z logowaniem oraz podpisywaniem wniosków przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego.
(problem został rozwiązany w dniu 17.01.14 około godziny 14:30. Aby przywrócić pełną funkcjonalność logowania niezbędne jest zaktualizowanie oprogramowania Java do wersji 7 „najlepiej dystrybucja 51”)

weryfikacja wersji Java

link do pobrania oprogramowania

Komunikat z dnia 10.01.2014 r.:
Uprzejmie informujemy, że w związku z problemami technicznymi platformy ePUAP logowanie do systemu CEIDG przy użyciu profilu zaufanego jest tymczasowo niemożliwe.
(Usunięcie awarii nastąpiło w dniu 10.01.2014 około godziny 20.)

Komunikat z dnia 28.11.2013 r.:
Szanowni Państwo, w związku z pracami serwisowymi w rejestrze PESEL, w dn. 29.11.- 1.12.2013 r. mogą wystąpić opóźnienia w przetwarzaniu wniosków w CEIDG. Składanie wniosków będzie odbywało się bez zmian. Przepraszamy za utrudnienia.

Komunikat z dnia 28.11.2013 r.:
Szanowni Państwo, w godzinach nocnych i porannych dnia dzisiejszego występowały utrudnienia w dostępie do systemu CEIDG, spowodowane usterką jednego z serwerów. Nie spowodowało to zatrzymania pracy całego systemu, a przetwarzanie uprzednio złożonych wniosków odbywało się bez zakłóceń. Zostały podjęte działania mające na celu wyeliminowanie zaistniałego problemu. Przepraszamy za zaistniałe utrudnienia.

Komunikat z dnia 28.11.2013 r.:
Szanowni Państwo, ze względu na przypadający na najbliższy weekend koniec miesiąca listopada, przypominamy o składaniu wniosków z odpowiednim wyprzedzeniem w celu zachowania terminów (szczególnie gdy wniosek dotyczy zawieszenia lub wznowienia prowadzenia działalności gospodarczej i jest składany w urzędzie gminy/miasta).

Komunikat z dnia 22.11.2013 r.:
Szanowni Państwo uprzejmie informujemy, że w związku z pracami konserwacyjnymi w dniach 23-24.11.2013 mogą wystąpić chwilowe utrudnienia w dostępie i działaniu systemu CEIDG. Za utrudnienia przepraszamy.

Komunikat z dnia 21.11.2013 r.:
Szanowni Państwo, w związku z decyzją Ministra Gospodarki (znak DHU-I-4332-93/13 z dnia 12 listopada 2013 roku) o wykreśleniu centrum Mobicert z rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne, a następnie unieważnieniem przez Narodowe Centrum Certyfikacji NCCert w dniu 13.11.2013 na podstawie powyższej decyzji zaświadczeń certyfikacyjnych wydanych dla spółki MobiCert skutkującym wstrzymaniem działalności centrum informujemy, że certyfikaty te nie mogą być wykorzystane do autoryzacji i identyfikacji w ramach usług CEIDG (m.in. logowanie, podpisywanie wniosków).

Komunikat z dnia 05.11.2013 r.:
Szanowni Państwo uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym występują utrudnienia w działaniu systemu CEIDG dla użytkowników sieci Orange TP SA. Problemy z łączem prosimy zgłaszać do swojego dostawcy internetowego.

Komunikat z dnia 11.10.2013 r.:
Brak opłat za wpis

Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2013r., poz. 672) wnioski o wpis do CEIDG są wolne od opłat. Dokonanie wpisu do CEIDG, zarówno w zakresie rozpoczęcia wykonywania działalności, jak i jej zaprzestania, jest bezpłatne, a wszelkie oferty sugerujące potrzebę dokonania jakiejkolwiek opłaty w związku z wykorzystaniem wpisu w CEIDG są ofertami handlowymi, nie mającymi żadnego związku z rejestrem prowadzonym przez Ministra Gospodarki Dokonanie zatem żądanej zapłaty jest całkowicie dobrowolne. Nieuiszczenie opłaty nie rodzi żadnych skutków prawnych w CEIDG oraz wobec Ministra Gospodarki. Podmioty te sugerują również konieczność dokonania polecenia przelewu na podane konto, w oparciu o informacje, że dany przedsiębiorca zaprzestał wykonywania działalności gospodarczej i złożył wniosek o wykreślenie z CEIDG. Również te opłaty są ofertą handlową prywatnych firm i nie mają żadnego związku z CEIDG.

Komunikat z dnia 17.09.2013 r.:
Uprzejmie informujemy, że w związku z problemami technicznymi platformy ePUAP logowanie do systemu CEIDG przy użyciu profilu zaufanego jest tymczasowo niemożliwe. (Usunięcie awarii nastąpiło w dniu 17.09.2013 około godziny 21.)

Komunikat z dnia 16.09.2013 r.:
Informujemy, że w związku z pracami serwisowymi platformy ePUAP logowanie do systemu CEIDG przy użyciu profilu zaufanego jest utrudnione.
Przepraszamy za utrudnienia.

Komunikat z dnia 13.09.2013 r.:
Uprzejmie informujemy, że w związku z pracami serwisowymi ePUAP od godz. 18.00 dnia 13.09.2013 do godz. 06.00 dnia 16.09.2013 logowanie do systemu CEIDG przy użyciu profilu zaufanego będzie niemożliwe.
Przepraszamy za utrudnienia.

Komunikat z dnia 04.09.2013 r.:
Uprzejmie informujemy, że w związku z problemami technicznymi po stronie ePUAP logowanie do systemu CEIDG przy użyciu profilu zaufanego jest tymczasowo niemożliwe.
Przepraszamy za utrudnienia.

Komunikat z dnia 14.08.2013 r.:
Uprzejmie informujemy, że w związku z pracami serwisowymi usługi PESEL (MSW) w dniach 14-18 sierpnia mogą wystąpić opóźnienia w weryfikacji tożsamości podczas składania wniosku a tym samym czas na dokonanie wpisu do rejestru może się wydłużyć. Przepraszamy za utrudnienia.

Komunikat z dnia 12.08.2013 r.:
Szanowni Państwo, w związku z licznymi przypadkami błędnej interpretacji daty przewidywanego okresu zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej jako daty automatycznego jej wznowienia, uprzejmie przypominamy, że zgodnie z art. 14a ust. 5 i 6 Ustawy o Swobodzie Działalności Gospodarczej zarówno zawieszenie jak i wznowienie działalności następuje na wniosek przedsiębiorcy. W związku z powyższym działalność jest zawieszona do czasu złożenia wniosku o wznowienie.

Komunikat z dnia 09.08.2013 r.:
Uprzejmie informujemy, że w związku z pracami serwisowymi usługi PESEL (MSW) w dniach 10-11 sierpnia mogą wystąpić opóźnienia w weryfikacji tożsamości podczas składania wniosku a tym samym czas na dokonanie wpisu do rejestru może się wydłużyć. Przepraszamy za utrudnienia.

Komunikat z dnia 29.07.2013 r.:
Uprzejmie informujemy, że z dniem 9 sierpnia 2013 r. o godz. 12:00 zostanie wyłączona możliwość migrowania z SAGED do CEIDG zaległych wpisów, tj. takich, których gmina nie przekazała Ministrowi Gospodarki w ustawowym terminie (do 31 grudnia 2011 roku). Jednocześnie w CEIDG zostaje uruchomiona nowa funkcjonalność umożliwiająca wprowadzanie takich wpisów za pomocą tzw. formularza uzupełniającego. Więcej informacji

Komunikat z dnia 16.05.2013 r.:
W związku z pracami konserwacyjnymi systemu PESEL prowadzonymi przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, w dniu 18.05.2013 w godzinach 8:00-22:00 nie będzie możliwe logowanie się do systemu CEIDG oraz podpisywania wniosków przy użyciu profilu zaufanego ePUAP. Przepraszamy za utrudnienia.

Komunikat z dnia 08.05.2013 r.:
Uprzejmie informujemy, iż dokonano aktualizacji Instrukcji wypełniania wniosku CEIDG-1 w przypadkach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w różnych formach. Instrukcja została uzupełniona o tabelę zawierającą informacje w zakresie sposobu postępowania w przypadkach szczególnych - w zależności od stanu faktycznego i aktualnego stanu wpisu (Pobierz). Uzupełniono także Szczegółowy opis zmian wprowadzonych w systemie. Dodano nowe walidatory i komunikaty związane z weryfikacją poprawności wypełnienia wniosku.

Komunikat z dnia 30.04.2013 r.:
Uprzejmie informujemy, iż w związku z wejściem w życie przepisów nowej ustawy o nasiennictwie, której przepisy stanowią, że obrót materiałem siewnym nie jest już działalnością regulowaną, informacje o wpisie do rejestru przedsiębiorców dokonujących obrotu materiałem siewnym zostały usunięte ze wszystkich wpisów w CEIDG, które zawierały takie informacje. W historii wpisu przedsiębiorców operacja ta została odnotowana jako dokonana przez Ministerstwo Gospodarki; w polu Rodzaj operacji widnieje adnotacja: Usunięcie wpisu z rejestru działalności regulowanej 4621Z.0001.P.0003 - Rejestr przedsiębiorców dokonujących obrotu materiałem siewnym - W związku z nowelizacją ustawy o nasiennictwie obrót materiałem siewnym nie jest już działalnością regulowaną. W związku z powyższym nie ma potrzeby samodzielnego usuwania informacji o uprawnieniu przez pracowników WIORiN.

Komunikat z dnia 19.04.2013 r.:
Osoby bezrobotne, które złożyły wniosek o przyznanie środków z urzędu pracy na podęcie działalności gospodarczej (zgodnie z rozporządzeniem MPiPS z dnia 23 kwietnia 2012 roku) i otrzymały pozytywną decyzję w tej sprawie, powinny zarejestrować działalność gospodarczą dopiero po otrzymaniu środków z urzędu pracy na swój rachunek bankowy. Zarejestrowanie działalności gospodarczej z datą wcześniejszą może być interpretowane przez urzędy pracy jako zmiana statusu osoby z bezrobotnej na prowadzącą działalność gospodarczą. W takiej sytuacji może zaistnieć konieczność zwrotu otrzymanych środków.

Komunikat z dnia 10.04.2013 r.:
We wniosku CEIDG-1 w rubryce nr 16 "Informacja o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej” należy podać datę przypadającą na ostatni dzień wykonywania wszelkiej działalności gospodarczej.

Komunikat z dnia 10.04.2013 r.:
Uprzejmie informujemy, iż w systemie CEIDG wprowadzone zostały zmiany mające na celu usystematyzowanie uwidacznianych we wpisie przedsiębiorcy informacji o formach, w jakich prowadzona jest działalność (indywidualnie i/lub w formie spółki cywilnej – jako wspólnik s.c.) oraz udoskonalenie weryfikacji poprawności wypełnienia wniosku CEIDG-1 w zakresie informacji o prowadzeniu działalności w różnych formach. W celu ułatwienia wypełniania wniosku przygotowana została Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1 w przypadkach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w różnych formach (Pobierz). Szczegółowy opis zmian wprowadzonych w systemie (Pobierz) Interpretacja w zakresie zawieszania wykonywania działalności gospodarczej w jednej z form (Pobierz). Jednocześnie informujemy, że zgłoszeń do CEIDG i innych organów dotyczących działalności wykonywanej indywidualnie (rejestracja, zmiana, zawieszenie, wznowienie, zakończenie) dokonuje się za pośrednictwem CEIDG, a wszelkich zgłoszeń dotyczących działalności spółki cywilnej, spółka (wspólnicy/osoby reprezentujące) dokonuje samodzielnie - w pierwszej kolejności we właściwych urzędach (GUS i US), a następnie każdy z przedsiębiorców (wspólników) przekazuje zgłoszenie do CEIDG na wniosku CEIDG-1 o zmianę wpisu.

Komunikat z dnia 09.04.2013 r.:
Osadzenie w zakładzie karnym lub areszcie śledczym nie jest przeszkodą aby założyć własną firmę, jeżeli nie ma zakazu prowadzenia działalności gospodarczej. Ogólnie do zarejestrowania działalności gospodarczej przez Internet niezbędny jest profil zaufany lub podpis elektroniczny. W przypadku, gdy nie posiada się profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego, w rejestracji działalności gospodarczej pomogą pracownicy Punktów Konsultacyjnych Krajowego Systemu Usług (PK KSU) podczas bezpośredniego spotkania z osobą zainteresowaną prowadzeniem własnej firmy. Punkty Konsultacyjne KSU prowadzone przez podmioty zarejestrowane w Krajowym Systemie Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw tworzą ogólnopolską sieć punktów, świadczących usługi informacyjne oraz doradcze dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą z zakresu szeroko rozumianego rozwoju przedsiębiorczości oraz dostępnych form wsparcia dla przedsiębiorców. Listę Punktów Konsultacyjnych KSU działających w Polsce znajdą Państwo na stronie PARP link do strony.

Komunikat z dnia 02.04.2013 r.:
Przedsiębiorca ma obowiązek złożenia wniosku o wykreślenie wpisu w terminie 7 dni od dnia zmiany danych/trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej. System CEIDG nie uniemożliwia przedsiębiorcy realizacji swoich obowiązków w terminie późniejszym, a ustawa o swobodzie działalności gospodarczej nie przewiduje sankcji z tytułu nie dopełnienia obowiązku złożenia wniosku w terminie. Jednak z uwagi na fakt, że wniosek o wykreślenie wpisu w CEIDG jest jednocześnie zgłoszeniem aktualizacyjnym do Urzędu Skarbowego, wnioskiem o zmianę wpisu w REGON, oraz zmianę zgłoszenia płatnika składek w ZUS, organy takie jak US czy ZUS mogą wyciągnąć konsekwencje wobec przedsiębiorcy na podstawie odrębnych przepisów. Zgodnie z Kodeksem Karnym Skarbowym podatnik lub płatnik, który wbrew obowiązkowi: nie dokonuje w terminie zgłoszenia identyfikacyjnego albo aktualizacji objętych nim danych albo też podaje w nim dane niezgodne ze stanem rzeczywistym lub niepełne; dokonuje zgłoszenia więcej niż jeden raz; nie podaje numeru identyfikacji podatkowej lub podaje numer nieprawdziwy, podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe. Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko przepisom ustawy określone są także w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych: "Kto, jako płatnik składek albo osoba obowiązana do działania w imieniu płatnika: 1) nie dopełnia obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne w przewidzianym przepisami terminie, 2) nie zgłasza wymaganych ustawą danych lub zgłasza nieprawdziwe dane albo udziela w tych sprawach nieprawdziwych wyjaśnień lub odmawia ich udzielenia (...) podlega karze grzywny do 5 000 złotych.”

Komunikat z dnia 14.03.2013 r.:
Szanowni Państwo informujemy, że w związku z awarią platformy ePUAP w dniu 14.03.2013 od godziny 9.30 do 11.05 występowały problemy z zalogowaniem się do systemu CEIDG z użyciem Profilu Zaufanego oraz weryfikacją w systemie PESEL. Utrudnienia wiązały się z wydłużonym czasem oczekiwania na dokonanie wpisu w systemie CEIDG.

Komunikat z dnia 13.02.2013 r.:
Szanowni Państwo serdecznie zachęcamy do zapoznania się z pismem WWPE dotyczącym naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion.
Szczegóły w piśmie do pobrania.

Komunikat z dnia 28.01.2013 r.:
Szanowni Państwo serdecznie zachęcamy do zapoznania się z pismem Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji dotyczącym naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion. Szczegóły w piśmie do pobrania.

Komunikat z dnia 16.01.2013 r.:
Szanowni Państwo uprzejmie informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami do 20 stycznia osoba prowadząca działalność gospodarczą może zmienić sposób opodatkowania swoich dochodów. W bieżącym roku 20 stycznia wypada w niedzielę, więc termin złożenia oświadczenia jest wydłużony do 21 stycznia. Czynności takich można dokonać po przez złożenie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej w urzędzie skarbowym lub wniosku o zmianę w CEIDG.

Komunikat z dnia 10.01.2013 r.:
Szanowni Państwo informujemy, że w związku z pracami technicznymi prowadzonymi w dniach 12-13.01.13 mogą wystąpić chwilowe utrudnia w dostępie do systemu CEIDG.

Komunikat z dnia 28.12.2012 r.:
Informujemy, że w dniu 28.12.12 w systemie PESEL miała miejsce awaria wiążąca się z możliwością błędnego weryfikowania a tym samym odrzucenia części wniosków składanych w godzinach 11.20 – 11.40 oraz od godziny 15.00 do końca dnia w związku z powyższym prosimy o sprawdzenie czy otrzymali Państwo potwierdzenia o błędnej weryfikacji PESEL na swoje skrzynki. W takich przypadkach należy ponowne złożyć wniosek w systemie. Przepraszamy za utrudnienia.

Komunikat z dnia 21.12.2012 r.:
Zgodnie ze stanowiskiem Departamentu Metodologii, Standardów i Rejestrów Głównego Urzędu Statystycznego w ramach kodów PKD w sekcji Edukacja: 85.10.Z, 85.20.Z, 85.31.A, 85.31.B, 85.31.C, 85.32.A, 85.32.B, 85.32.C, 85.41.Z, poza działalnością polegającą na prowadzeniu przedszkoli, szkół, placówek lub ich zespołów (która, zgodnie ze stanowiskiem MEN nie podlega wpisowi do CEIDG), klasyfikowana jest również działalność osób fizycznych świadczących działalność edukacyjną na tych poziomach edukacji (np. korepetytorów, osób prowadzących dodatkowe zajęcia w przedszkolach czy szkołach). W związku z powyższym możliwość wprowadzania ww. kodów PKD do systemu CEIDG została przywrócona.

Komunikat z dnia 17.12.2012 r.:
Stanowisko Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Gospodarki odnośnie dopuszczalności udzielenia pełnomocnictwa osobie małoletniej, która ukończyła 13 lat - pobierz plik .pdf

Komunikat z dnia 08.11.2012 r.:
Ministerstwo Gospodarki zachęca przedsiębiorców do wzięcia udziału w przeprowadzanych przez Komisję Europejską konsultacjach społecznych na temat najbardziej uciążliwych aktów prawnych UE. Celem konsultacji jest zidentyfikowanie i zminimalizowanie regulacji utrudniających funkcjonowanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw.
Zapraszamy przedstawicieli MSP lub organizacji reprezentujących ich interesy do przekazania swojej opinii. Państwa wiedza i doświadczenie pomogą zidentyfikować 10 najbardziej uciążliwych aktów prawa UE, aby następnie podjąć działania w celu ułatwienia warunków prowadzenia działalności gospodarczej.
Badania potrwają do 21 grudnia 2012 r. Link do kwestionariusza

Komunikat z dnia 06.11.2012 r.:
W związku z prowadzonymi pracami technicznymi po stronie GUS w dniach 06.11-09.11.2012 zostaną zatrzymane usługi eREGON tzn. nie będą nadawane numery statystyczne.
Wszystkie wnioski złożone w ww. terminie otrzymają numery REGON po wznowieniu działania usług.

Komunikat z dnia 22.10.2012 r.:
Zgodnie z interpretacją otrzymaną z Ministerstwa Edukacji Narodowej (pobierz pismo) należy uznać, iż prowadzenie (niepublicznych) szkoły lub placówki, zespołu szkół lub placówek oraz innej formy wychowania przedszkolnego - nie jest działalnością gospodarczą. W związku z powyższym kody PKD: 8510Z, 8520Z, 8531A, 8531B, 8531C, 8532A, 8532B, 8532C, 8541Z, 8542A nie mają zastosowania w przypadku przedsiębiorców osób fizycznych.

Komunikat z dnia 18.09.2012 r.:
Uprzejmie informujemy, że zostało wznowione działanie infolinii. Jest ona dostępna pod numerem 0 801 055 088 lub 22 100 20 79

Komunikat z dnia 28.08.2012 r.:
Uprzejmie informujemy, że został uruchomiony tymczasowy numer (22) 461 42 11 - pomoc w zakresie obsługi systemu CEIDG czynny w godzinach 8:15–16:15.
Wsparcia przy rozpoczęciu (w tym wypełnianiu wniosku CEIDG-1) i prowadzeniu działalności gospodarczej mogą udzielić Państwu punkty konsultacyjne Krajowego Systemu Usług PARP www.ksu.parp.gov.pl.

Komunikat z dnia 24.08.2012 r.:
Uprzejmie informujemy, że działanie infolinii CEIDG zostaje zawieszone na okres dwóch tygodni. Za utrudnienia przepraszamy. Wsparcia przy rozpoczęciu (w tym wypełnianiu wniosku CEIDG-1) i prowadzeniu działalności gospodarczej mogą udzielić Państwu punkty konsultacyjne Krajowego Systemu Usług PARP www.ksu.parp.gov.pl.

Komunikat z dnia 21.08.2012 r.:
UWAGA! Wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – prowadzonej przez Ministra Gospodarki są BEZPŁATNE.
Do wszystkich przypadków oferowania wpisu do rejestru przedsiębiorców za opłatą należy podchodzić ze szczególną ostrożnością gdyż są to oferty komercyjne.

Komunikat z dnia 21.08.2012 r.:
W związku z awarią po stronie firmy obsługującej Call Center infolinia CEIDG będzie nieczynna do odwołania.  Zapytania w kwestiach podatkowych należy kierować do Krajowej Informacji Podatkowej 801 055 055. Zapytania w kwestiach ubezpieczeń należy kierować do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 801 400 987 lub (22) 560 16 00. Zapytania w zakresie REGON należy kierować do regionalnych oddziałów Głównego Urzędu Statystycznego.

Komunikat z dnia 20.08.2012 r.:
W związku z awarią po stronie firmy obsługującej Call Center infolinia CEIDG będzie nieczynna do odwołania.  Zapytania w kwestiach podatkowych należy kierować do Krajowej Informacji Podatkowej 801 055 055. Zapytania w kwestiach ubezpieczeń należy kierować do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 801 400 400. Zapytania w zakresie REGON należy kierować do regionalnych oddziałów Głównego Urzędu Statystycznego.

Komunikat z dnia 10.08.2012 r.:
Informujemy że zmianie uległ numer stacjonarny infolinii CEIDG na 22 279 98 96. Numer 801 ... jest w chwili obecnej przenoszony.

Komunikat z dnia 9.08.2012 r.:
W związku z awarią po stronie firmy obsługującej Call Center infolinia CEIDG będzie nieczynna do odwołania.  Zapytania w kwestiach podatkowych należy kierować do Krajowej Informacji Podatkowej 801 055 055. Zapytania w kwestiach ubezpieczeń należy kierować do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 801 400 400. Zapytania w zakresie REGON należy kierować do regionalnych oddziałów Głównego Urzędu Statystycznego.

Komunikat z dnia 18.07.2012 r.:
Szanowni Państwo uprzejmie informujemy, że w związku z awarią systemu ePUAP logowanie do systemu CEIDG przy użyciu profilu zaufanego jest tymczasowo utrudnione. Jednocześnie informujemy, że ze względów technicznych weryfikacja PESEL również została wstrzymana w związku z powyższym czas przetwarzania wniosków został wydłużony. Za utrudnienia przepraszamy.

Komunikat z dnia 13.07.2012 r.: 
W związku z pracami technicznymi prowadzonymi w systemie PESEL, w dniu 14.07.2012 r. w godz. 6.00-23.00 niedostępna będzie usługa weryfikacji wniosków CEIDG-1. Wnioski będą przetwarzane po zakończeniu przerwy technicznej. Przepraszamy za utrudnienia.

Komunikat z dnia 2.07.2012 r.:
O zawieszeniu i wznowieniu działalności gospodarczej należy powiadomić z wyprzedzeniem, ponieważ data ta nie może być wcześniejsza niż data złożenia wniosku! 
O zaprzestaniu działalności gospodarczej należy zawiadomić po zaistnieniu tego faktu, ponieważ data ta nie może być późniejsza niż data złożenia wniosku!

Komunikat z dnia 18.06.2012 r.: 
Uprzejmie informujemy, że została opublikowana nowa wersja instrukcji wypełniania wniosku CEIDG-1.

Komunikat z dnia 14.06.2012 r.:
W sprawach związanych z aktywacją kont dla organów RDR należy w pierwszej kolejności kontaktować się z Infolinią 801 055 088. 

Komunikat z dnia 25.05.2012 r.:  
Uprzejmie informujemy, że w dniu 26.05.2012 r. (sobota) w godzinach 8:00 – 16:00 przeprowadzana będzie konserwacja systemu CEIDG. W związku z powyższym mogą wystąpić chwilowe utrudnienia w dostępie do serwisu. Za utrudnienia przepraszamy.

Komunikat z dnia 14.05.2012 r.: 
Uprzejmie informujemy, że usługa logowania do systemu CEIDG przy pomocy profilu zaufanego jest już aktywna, lecz mogą wystąpić chwilowe problemy z jej dostępnością. Proponujemy korzystanie z certyfikatów kwalifikowanych.

Komunikat z dnia 4.05.2012 r.:
Informujemy, że przetwarzanie wniosków w CEIDG zostało przywrócone 4.05.2012 r. o godz. 11:00.

Komunikat z dnia 2.05.2012 r.:
W związku z trwającą awarią usługi weryfikacji PESEL Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, przyjmowanie wniosków do CEIDG zostało wstrzymane do odwołania. Za utrudnienia przepraszamy. 

Komunikat z dnia 30.04.2012 r.:
Z informacji uzyskanej z Ministerstwa Finansów (17 kwietnia 2012 r.) wynika, że ustawodawca nakładając obowiązek zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o wyborze formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy nie wskazuje, że zawiadomienie to powinno być złożone bezpośrednio naczelnikowi urzędu skarbowego. Tym samym nie ma przeszkód, żeby zostało ono złożone przez podatnika za pośrednictwem wniosku o wpis do CEIDG. Poz. 19 CEIDG-1 służy do określenia czy podatnik zamierza wpłacać zaliczki co miesiąc, co kwartał, czy w uproszczony sposób.
Szczegóły http://www.gazetapodatkowa.pl/redakcja-pyta-mf-wyjasnia-ceidg-1

W związku z awarią usługi weryfikacji PESEL Ministerstwa Spraw Wewnętrznych od dnia 27.04.2012 r. do odwołania, nie będzie możliwe potwierdzanie profilu zaufanego a przyjmowanie wniosków o rejestrację w CEIDG zostało wstrzymane w dniu 30.04.2012 r. o godz. 16:00. Za utrudnienia przepraszamy.

Komunikat z dnia 24.04.2012 r.:
Stanowisko Departamentu Prawa Cywilnego Ministerstwa Sprawiedliwości odnośnie formy pełnomocnictwa uprawniającego do złożenia wniosku o wpisanie mocodawcy – osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą do CEIDG - (pobierz plik .pdf) 

Komunikat z dnia 16.04.2012 r.: 
Uprzejmie informujemy, że w obecnie obowiązującym stanie prawnym niedopuszczalne jest przesyłanie przez urzędy gmin do urzędów statystycznych papierowych kopii wniosków CEIDG-1.  Jedyną obowiązującą od 1 stycznia 2012 r. drogą przekazywania danych z wniosków CEIDG-1 jest droga elektroniczna tj. przekazanie danych z CEIDG do GUS. 

Komunikat z dnia 10.04.2012 r.: 
Specjalne zaproszenie dla Burmistrzów, Wójtów i Prezydentów miast do udziału w Konferencji „Narzędzia elektroniczne sprawnej e-administracji – Państwo, Obywatel, Biznes – w chmurze obliczeniowej”

Komunikat z dnia 2.04.2012 r.: 
Uprzejmie informujemy, że została opublikowana nowa wersja instrukcji wypełniania wniosku CEIDG-1.

Komunikat z dnia 28.03.2012 r.:
Zmiany dat zawieszenia i wznowienia działalności gospodarczej.
Szczegóły zmian wprowadzonych w CEIDG w zakresie umożliwienia przedsiębiorcom dokonywania modyfikacji daty zawieszenia i wznowienia wykonywania działalności gospodarczej (pobierz plik .pdf)

Komunikat z dnia 26.03.2012 r.:
Uwaga przedsiębiorcy: przełom marca i kwietnia przypada na sobotę (31.03) i niedzielę (01.04). Jeżeli planujesz zawiesić działalność gospodarczą od 01.04 to musisz podpisać i złożyć wniosek w urzędzie gminy do piątku (30.03). Jeżeli planujesz zakończyć działalność gospodarczą z dniem 31.03 to musisz podpisać i złożyć wniosek w urzędzie gminy od poniedziałku (02.04).  

Komunikat z dnia 22.03.2012 r.:
Uprzejmie informujemy, że ze względu na prowadzone prace serwisowe w systemie ePUAP logowanie przy użyciu Profilu Zaufanego będzie niedostępne w dniach:
1. czwartek 22.03.2012 w godz. 22:00 – 04:00
2. poniedziałek 26.03.2012 w godz. 22:00 – 05:00
3. środa 28.03.2012 w godz. 22:00 – 05:00.

Komunikat z dnia 20.03.2012 r.:
Uprzejmie informujemy, że opublikowany został nowy film instruktażowy dotyczący CEIDG uwzględniający najnowsze możliwości systemu. 

Komunikat z dnia 16.03.2012 r.:
Ministerstwo Gospodarki zaprasza pracowników woj. pomorskiego na bezpłatne warsztaty - „Wymiana doświadczeń związanych z CEIDG”. Warsztaty poświęcone będą możliwości rejestracji działalności gospodarczej poprzez Internet, posługując się formularzem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). 

Komunikat z dnia 12.03.2012 r.:
W związku z pracami technicznymi prowadzonymi w godz. 19.00 - 20.00, mogą wystąpić przerwy w dostępie do systemu CEIDG. Przepraszamy za ewentualne utrudnienia

Komunikat z dnia 27.02.2012 r.:
W związku z awarią usługi weryfikacji PESEL na platformie ePUAP Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji czas oczekiwania na przetworzenie wniosku o rejestrację wydłużył się. Za utrudnienia przepraszamy.

Komunikat z dnia 20.02.2012 r.:
Zestawienie najczęściej popełnianych błędów podczas wypełniania wniosków w CEIDG (link) 

Komunikat z dnia 15.02.2012 r.: 
Uprzejmie informujemy, że została opublikowana nowa wersja instrukcji wypełniania wniosku CEIDG-1.

W przypadku zgonu przedsiębiorcy należy w systemie CEIDG zainicjować procedurę wykreślenia wpisu przedsiębiorcy. Aby to zrobić, należy we wpisie danego przedsiębiorcy wybrać opcję „wykreślenie”. Jako powód wykreślenia należy podać informację o zgonie wraz z numerem aktu zgonu oraz skanem aktu zgonu, o ile organ gminy takim dysponuje. Wówczas, z urzędu, zostanie wszczęte postępowanie o wykreślenie wpisu w drodze decyzji Ministra Gospodarki na podstawie art. 34 ust. 2 pkt 2). Po wydaniu decyzji, wpis zostanie wykreślony z CEIDG.

Komunikat z dnia 30.01.2012 r.:
Szczegółowa instrukcja zmiany adresu dodatkowego miejsca prowadzenia działalności (pobierz plik .pdf)

Komunikat z dnia 24.01.2012 r.:
Ministerstwo Gospodarki serdecznie zaprasza na bezpłatne warsztaty - „Wymiana doświadczeń związanych z CEIDG”. Warsztaty poświęcone będą możliwości rejestracji działalności gospodarczej poprzez Internet, posługując się formularzem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). 

Komunikat z dnia 17.01.2012 r.:
Informacja dla użytkowników posiadających podpis kwalifikowany KIR Szafir: W przypadku problemów z logowaniem do CEIDG należy pobrać nowszą wersję oprogramowania (link) 

Komunikat z dnia 13.01.2012 r.: 
Uprzejmie informujemy, iż w związku z pracami serwisowymi na platformie ePUAP MAiC w dniach 13 - 15 stycznia 2012 r., mogą wystąpić problemy w składaniu wniosków do CEIDG.Za utrudnienia przepraszamy.

Komunikat z dnia 12.01.2012 r.: 
W związku z awarią usługi weryfikacji PESEL na platformie ePUAP Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji czas oczekiwania na przetworzenie wniosku o rejestrację wydłużył się.Za utrudnienia przepraszamy. 

Komunikat z dnia 10.01.2012 r.: 
We wniosku CEIDG-1 w  rubryce nr 16 "Informacja o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej” należy podać datę przypadającą na ostatni dzień wykonywania działalności gospodarczej.

Komunikat z dnia 5.01.2012 r.:
Uwaga: Zmiana w instrukcji! W rubryce 16 należy wprowadzić ostatni dzień prowadzenia działalności.
Uwaga: Zaznaczenie we wniosku o wpis do CEIDG opcji "zakończ działalność gospodarczą" spowoduje wykreślenie działalności zarówno w CEIDG, jak również w urzędzie skarbowym, statystycznym i ZUS.

Komunikat z dnia 3.01.2012 r.:
W dniu 02.01.2012 miała miejsce aktualizacja systemu umożliwiająca weryfikację zmigrowanych wpisów. Informacja o zmianach w systemie wprowadzonych przez aktualizację znajduje się tutaj.

Komunikat z dnia 1.01.2012 r.:
Uprzejmie informujemy, iż trwa weryfikacja ostatnio zmigrowanych wpisów i w związku z tym mogą być okresowe trudności z wyszukiwaniem wpisów. Za utrudnienia przepraszamy. 

Komunikat z dnia 30.12.2011 r.:
W dniu dzisiejszym (30.12.2011 r.) od godziny 16.00 do 18.00 nastąpi aktualizacja systemu CEIDG. Przepraszamy za utrudnienia.

Uwaga! Z dniem 31 grudnia 2011 r. kończy się migracja wpisów z gmin.Jeżeli nie ma Twojego wpisu w CEIDG, udaj się do Urzędu Gminy, w którym rejestrowałeś firmę w celu aktualizacji danych.
Jeżeli wpis został opublikowany i chcesz go poprawić możesz udać się w tym celu do najbliższego Urzędu Gminy lub złożyć wniosek o zmianę online.

Informujemy, że w związku z dużą liczbą składanych wniosków opóźnienie w ich przetwarzaniu przekracza obecnie 10 godzin. Uprzejmie prosimy o cierpliwość i nie ponawianie wniosków, gdyż nie jest to konieczne.
Jednocześnie informujemy, że w chwili obecnej priorytet ma migracja wpisów z SAGED.

 

Komunikat z dnia 27.12.2011 r.:
Data urodzenia przedsiębiorcy należy do katalogu danych przechowywanych we wpisie przedsiębiorcy (Art. 25 ust. 1 UoSDG). Dane z tej grupy nie mogą być dowolnie podawane, muszą pochodzić z wpisu. Wprowadzona do systemu zmiana porządkuje ten stan rzeczy i wprowadza wymóg zapisania poprawnych danych we wpisie. Zatem, jeżeli we wpisie pochodzącym z SAGED nie ma poprawnej daty urodzenia, należy ją uzupełnić składając wniosek o zmianę z równoczesnym zawieszeniem/wznowieniem/zaprzestaniem działalności.

W dniu 23.12.2011 miała miejsce aktualizacja systemu. Informacja o zmianach w systemie wprowadzonych przez aktualizację znajduje się tutaj.

Komunikat z dnia 23.12.2011 r.:
W dniu dzisiejszym (23.12.2011 r.) od godziny 16.00 nastąpi aktualizacja systemu CEIDG. Przepraszamy za utrudnienia. 

Dla gmin które nie korzystają jeszcze z CEIDG! Aby dowiedzieć się jak założyć konto prosimy zadzwonić na infolinię CEIDG.

Komunikat z dnia 16.12.2011 r.:
W związku z pracami technicznymi prowadzonymi w dniach 17-18 grudnia 2011 r.,  mogą wystąpić przerwy w dostępie do systemu CEIDG. Przepraszamy za ewentualne utrudnienia.

Komunikat z dnia 11.12.2011 r.:
W dniu 10.12.2011 miała miejsce aktualizacja systemu. Informacja o zmianach w systemie wprowadzonych przez aktualizację znajduje się tutaj. Od 11.12.2011 r. obowiązuje także nowa instrukcja CEIDG-1.

Komunikat z dnia 9.12.2011 r.:
W związku z niedostępnością usługi weryfikacji PESEL na platformie ePUAP MSWiA, prosimy o nie składanie wniosków do CEIDG w dniach 10 - 11.12.2011 r. Wnioski złożone w tym czasie zostaną przetworzone po przywróceniu usługi weryfikacji PESEL. Za utrudnienia przepraszamy.

Komunikat z dnia 30.11.2011 r.:
Ministerstwo Gospodarki zaprasza urzędy gmin na bezpłatne warsztaty "Wymiana doświadczeń związanych z CEIDG", które odbędą się w dniu 22.12.2011 r. Więcej informacji w zakładce Współpraca. 

Komunikat z dnia 29.11.2011 r.:
W związku z awarią platformy ePUAP MSWiA oraz niedostępnością usługi weryfikacji PESEL w dniu 29.11.2011 r., złożone w tym czasie wnioski o wpis do CEIDG i negatywnie zweryfikowane w systemie PESEL, zostaną automatycznie wznowione.

Komunikat z dnia 26.11.2011 r.:
W dniu dzisiejszym (26.11.2011 r.) od godziny 11.00 nastąpi aktualizacja systemu CEIDG. Przepraszamy za utrudnienia. 

Komunikat z dnia 25.11.2011 r.:
Uprzejmie informujemy, że została opublikowana nowa wersja instrukcji wypełniania wniosku CEIDG-1.

Komunikat z dnia 24.11.2011 r.:
W zakładce Współpraca zamieszczamy nową instrukcję migracji danych z SAGED do CEIDG.

Komunikat z dnia 21.11.2011 r.:
W zakładce Współpraca zamieszczamy bieżący harmonogram migracji danych z SAGED do CEIDG.

Komunikat z dnia 3.11.2011 r.:
Uprzejmie informujemy, że od 2.11.2011 r. od godziny 17.00 nie działa usługa weryfikacji PESEL na platformie ePUAP MSWiA. W związku z tym prosimy o nie składanie nowych wniosków do CEIDG, nawet jeśli otrzymali Państwo komunikat o negatywnej weryfikacji w systemie PESEL. Wszystkie wnioski zostaną automatycznie wznowione. Za utrudnienia przepraszamy.

Uprzejmie informujemy, że chwilowo występują problemy z logowaniem do systemu CEIDG. Za utrudnienia przepraszamy. 

Komunikat z dnia 30.10.2011 r.:
Uprzejmie informujemy, że w dniu 31 października 2011 r. infolinia CEIDG będzie nieczynna. Za utrudnienia przepraszamy.

Komunikat z dnia 28.10.2011 r.:
W dniu dzisiejszym (28.20.2011 r.) od godziny 16.00 nastąpi aktualizacja systemu CEIDG. Przepraszamy za utrudnienia.

Komunikat z dnia 21.10.2011 r.:
W dniu dzisiejszym (21.10.2011 r.) w godz. 20.00 - 21.00 nastąpi przerwa techniczna. Przepraszamy za utrudnienia.

Komunikat z dnia 18.10.2011 r.:
W dniu dzisiejszym (18.10.2011 r.) w godz. 20.00 - 21.00 nastąpi przerwa techniczna. Przepraszamy za utrudnienia.

Na potrzeby gmin udostępniony został kolejny raport (lewe menu - pierwsza pozycja) - przedsiębiorcy wg wieku. Prosimy o informację na adres: ceidg@mg.gov.pl jakiego rodzaju raporty potrzebują Urzędy Gmin na co dzień.

Komunikat z dnia 15.10.2011 r.:
Uprzejmie informujemy, że w dniu 15.10.2011 r. w godz. 9.00 - 13.00 planowana jest aktualizacja systemu CEIDG. Za utrudnienia przepraszamy.

Komunikat z dnia 14.10.2011 r.:
Ministerstwo Gospodarki we współpracy z Komisją Europejską organizuje konferencję "Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców". Do udziału w spotkaniu zapraszamy osoby zamierzające założyć własną firmę i prowadzić działalność gospodarczą w Europie oraz organizacje wspierające przedsiębiorców. Spotkanie odbędzie się 17 października 2011 r.

Komunikat z dnia 10.10.2011 r.:
Uprzejmie informujemy, że przy wprowadzaniu wniosków występuje problem z wyborem rodzaju działalności gospodarczej. Trwają właśnie prace nad usunięciem tego problemu.

Komunikat z dnia 5.10.2011 r.:
Uprzejmie informujemy, że w związku z chwilową niedostępnością usług na platformie ePUAP, nie jest możliwe zalogowanie się do systemu CEIDG przy użyciu Profilu Zaufanego.

Komunikat z dnia 3.10.2011 r.:
Informacja dla Urzędów Gmin: W dniu 1.10.2011 r. zostały wprowadzone zmiany w systemie CEIDG. Informacje szczegółowe zostały przesłane w mailingu. Udostępniona została także nowa wersja instrukcji CEIDG.

Komunikat z dnia 27.09.2011 r.:
Ministerstwo Gospodarki serdecznie zaprasza urzędy gmin na bezpłatne warsztaty "Wymiana doświadczeń związanych z CEIDG", które odbędą się w dniach 10.10.2011 r. i 14.11.2011 r. Więcej informacji w zakładce Współpraca.

Komunikat z dnia 20.09.2011 r.:
W związku z awarią platformy ePUAP, logowanie do systemu CEIDG przy użyciu Profilu Zaufanego jest chwilowo niedostępne.

Od dnia 20.09.2011 r. osoba (urzędnik gminy), która złożyła wniosek w CEIDG może sprawdzić status danego wniosku (poprzez kliknięcie na znak żółtej strzałki w widoku Moje wnioski).

Komunikat z dnia 19.09.2011 r.:
Uprzejmie informujemy, że od dnia 19.09.2011 r. system umożliwia zmianę deklarowanej daty rozpoczęcia działalności gospodarczej niezależnie od statusu wpisu.

Komunikat z dnia 7.09.2011 r.:
Uprzejmie informujemy, że została opublikowana nowa wersja instrukcji wypełniania wniosku CEIDG-1.

Komunikat z dnia 3.09.2011 r.:
W związku z zaplanowanymi pracami aktualizacyjnymi składanie nowych wniosków do CEIDG będzie niemożliwe w dniu 3.09.2011 r. w godz. 9.00 - 11.00. Za utrudnienia przepraszamy.

Komunikat z dnia 30.08.2011 r.:
W związku z niedostępnością usługi weryfikacji PESEL na platformie ePUAP MSWiA, w dniu 30.08.2011 r. w godz. 21.00 - 23.00 nie będą przyjmowane wnioski do CEIDG. Za utrudnienia przepraszamy

Komunikat z dnia 9.08.2011 r.:
W związku z niedostępnością usługi weryfikacji PESEL na platformie ePUAP MSWiA, w dniu 9.08.2011 r. w godz. 18.00 - 19.00 nie będą przyjmowane wnioski do CEIDG. Za utrudnienia przepraszamy.

Komunikat z dnia 29.07.2011 r.:
W związku z pracami konfiguracyjnymi w serwisie CEIDG w dniu 30.07.2011 r. w godz. 10.00 - 12.00 mogą wystąpić problemy w dostępie do systemu. Za utrudnienia przepraszamy.

Komunikat z dnia 20.07.2011 r.:
W związku z awarią platformy ePUAP MSWiA oraz niedostępnością usługi weryfikacji PESEL w godz. 11.30 - 13.00, złożone w tym czasie wnioski o wpis do CEIDG i negatywnie zweryfikowane w systemie PESEL, zostaną automatycznie wznowione.

Komunikat z dnia 19.07.2011 r.:
W związku z aktualizacją systemu w dniu 19.07.2011 r. w godz. 20.00 - 22.00 mogą wystąpić problemy w dostępie do systemu. Za utrudnienia przepraszamy.

Komunikat z dnia 11.07.2011 r.:
W związku z niedostępnością usługi weryfikacji PESEL na platformie ePUAP MSWiA, w dniu 11.07.2011 r. w godz. 18.00 - 20.00 nie będą przyjmowane wnioski do CEIDG. Za utrudnienia przepraszamy.

Komunikat z dnia 8.07.2011 r.:
W dniu 9.07.2011 r. w godz. 22.00 - 6.00 nastąpi przerwa techniczna. Przepraszamy za utrudnienia.

Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.